Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na niektóre kierunki studiów podyplomowych.  Rekrutacja trwa do 15 lutego 2015 r. Dokumenty (podanie-kwestionariusz, odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, dowód wpłaty - 150 zl na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy składać w pok. 126, ul. Glęboka 31 lub przesłać pocztą. Zajęcia będą w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. Warunkiem uruchomienia danego kierunku studiów jest wystarczająca liczba kandydatów.

Szczegółowe informacje: 81 445 66 30, cku@up.lublin.pl


Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na kurs dokształcający: Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem jeździectwa naturalnego w procesie szkolenia konia, przekazanie wiedzy z zakresu psychiki konia w aspekcie jego użytkowania, wykształcenie umiejętności tzw. pracy z ziemi oraz pracy w siodle, w tym odczulania, pracy na kole, cofania, przejść oraz użycie wodzy pośredniej i bezpośredniej.

Absolwenci kursu będą przygotowani do pracy w ośrodkach hodowli koni, klubach jeździeckich oraz ośrodkach hipoterapeutycznych. Kurs obejmuje 12 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych) w dniu 29 listopada 2014 r.

Zajęcia poprowadzi Pani Justyna Mitka.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów w

 CKU: podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanej wiedzy dotyczącej konia, oraz dowodu opłaty za kurs: 134 zł na konto UP w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.

Rekrutacja trwa do 20 listopada 2014 r.

Zajęcia będą w dniu 29 listopada 2014 r.w sali 6, ul. Doświadczalna 50 (Gospodarstwo Doświadczalne Felin), rozpoczęcie: godz. 8.00.


Masaż sportowy i relaksacyjny koni

 

 Stosowanie masażu sportowego i relaksacyjnego koni jest zgodne ze standardami międzynarodowymi, a jego w

ykorzystanie jest znane i coraz bardziej popularne na całym świecie. Celem  kursu jest: poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych i 9 godzin zajęć praktycznych. Cena kursu: 800 zł. Kierownikiem kursu jest Pani dr hab. Iwona Janczarek. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariuszadeklaracji o znajomości budowy konia, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Zajęcia prowadzi Pani mgr Maria Soroko. Rekrutacja trwa do 30 października 2014 r. Zajęcia odbędą się w dniach 5-7 listopad 2014 r. godz. 8.00 w sali nr 6, Gospodarstwo Doświadczalne Felin.


ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKOWE

100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC i odbywa sie na róznych poziomach zaawansowania. Koszt kursu wynosi tylko 925 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariusza, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Rekrutacja trwa do 15 października 2014 r. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE!

 


ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM TURYSTYCZNYM
Studia dofinansowane z EFS

Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Potencjałem Turystycznym będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Będzie posiadał umiejętność organizowania pracy i podejmowania przedsiewzięć w obszarze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji zalozonych przedsięwzięć w zakresie zajęc i imprez w roznych wymiarach czasowo-przestrzennych. Będzie posiadał umiejętność efektywnego komunikowania się i zawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu oraz umiejętności organizacyjno-kierownicze. Będzie posiadał wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania w turystyce oraz aktualnie obowiązujacych aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. W roku 2014/2015 studia są bezpłatne, gdyż są realizowane w ramach projektu: PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadry branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Projekt jest wspołfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nie przewiduje wyżywienia uczestników i zwrotu kosztów dojazdu  na zajęcia oraz noclegów. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wykaz niezbędnych dokumentów jest następujący: podanie-kwestionariusz, dyplom ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o statusie uczestnikaoświadczenie uczestnika projektuoświadczenie ogólnedane uczestnika projektu,zaświadczenie o zatrudnieniu,  formularz zgłoszeniowy. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele co 2, 3 tygodnie. W projekcie mogą uczestniczyć: 

1. Rolnicy (zaświadczenie z KRUS)

2. Samozatrudnieni

3. Zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach

4. Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach

5. Zatrudnieni w administracji publicznej

6. Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych


 

starsze wpisy »