REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Na niektóre kierunki studiów podyplomowych rekrutacja trwa od 1 stycznia do 15 lutego 2016 r.  Dokumenty (podanie-kwestionariusz, odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, dowód wpłaty - 150 zł na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy składać w pok. 126, ul. Głęboka 31 lub przesłać pocztą. Zajęcia będą w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. Warunkiem uruchomienia danego kierunku studiów jest wystarczająca liczba kandydatów.

Szczegółowe informacje: 81 445 66 30, cku@up.lublin.pl


Masaż sportowy i relaksacyjny koni

Stosowanie masażu sportowego i relaksacyjnego koni jest zgodne ze standardami międzynarodowymi, a jego wykorzystanie jest znane i coraz bardziej popularne na całym świecie. Celem  kursu jest: poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych i 9 godzin zajęć praktycznych. Cena kursu: 650 zł. Kierownikiem kursu jest Pani dr hab. Iwona Janczarek. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariuszadeklaracji o znajomości budowy konia, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs.

Przedłużona rekrutacja do 12 stycznia 2016 r.

Termin zajęć: 14-15 styczeń 2016 r; ul. Doświadczalna 50, sala nr 6, godz. 8.00


SZKOLENIE ŁĄCZONE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT DO CELÓW NAUKOWYCH LUB EDUKACYJNYCH

szczur lab

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie (1), osób wykonujących procedury (2), osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur (3), osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach (4),  osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (5), osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i  dobrostanem tych zwierząt (6). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 628) osoby wykonujące w/w czynności mogą wykonywać je nadal pod warunkiem odbycia nie później niż do 31 grudnia 2015 r. odpowiedniego szkolenia. W związku z tym Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 30 października 2015 r. podjął uchwałę o utworzeniu szkolenia. Kierownikiem szkolenia została Pani dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw. UP.  Natomiast obsługę administracyjną szkolenia powierzono Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników UP w Lublinie, jak również osób z zewnątrz. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za szkolenie) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r. Opłatę w kwocie 150 zł/osoba należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach. Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć i zostanie przeprowadzone w weekendy: 28-29 listopad 2015 r., 5-6 grudzień 2015 r., 12-13 grudzień 2015 r. w Auli A, ul. Akademicka 15 i in. salach. Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i innych ośrodków naukowych.

                                           

Plan szkolenia

Rozkład zajęć  Uwaga: zmiana sali /  aktualizacja 8.12.2015

Rozporządzenie MNiSZW

Oświadczenie Opiekuna Doktoranta Obcokrajowca

Szanowni Państwo, zgodnie z wczesniejszymi informacjami, ćwiczenia w ramach ww. Szkolenia dla Osób nie posiadających pięcioletniego stażu pracy ze zwierzętami odbędą się 21.12.2015 r. (poniedziałek) zgodnie zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Harmonogram ćwiczeń

Informacje dla uczestników Szkolenia dotyczące materiałów oraz zaświadczeń.

 


Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na kurs dokształcający: Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem jeździectwa naturalnego w procesie szkolenia konia, przekazanie wiedzy z zakresu psychiki konia w aspekcie jego użytkowania, wykształcenie umiejętności tzw. pracy z ziemi oraz pracy w siodle, w tym odczulania, pracy na kole, cofania, przejść oraz użycie wodzy pośredniej i bezpośredniej.

Absolwenci kursu będą przygotowani do pracy w ośrodkach hodowli koni, klubach jeździeckich oraz ośrodkach hipoterapeutycznych. Kurs obejmuje 12 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych).

Zajęcia poprowadzi Pani Justyna Mitka.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów w CKU: podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanej wiedzy dotyczącej konia, oraz dowodu opłaty za kurs: 150 zł na konto UP w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.

Rekrutacja trwa do 15 listopada 2015 r.

Zajęcia będą w dniu 21 listopada 2015 r.w sali 6, ul. Doświadczalna 50 (Gospodarstwo Doświadczalne Felin), rozpoczęcie: godz. 8.00.


Zapraszamy na kurs specjalistycznego języka
angielskiego i niemieckiego 

Kurs przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez MONDIALE Testing- Accredited Test Centre z siedzibą w Szwajcarii. MONDIALE Testing od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych. Egzaminy skierowane są do osób pragnacych związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomosci jezyka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuję umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętności posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

Kurs obejmuje 60 godzin. Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie znajomości języka angielskiego (lub niemieckiego) na poziomie min. A2+ oraz złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126): podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja dotycząca  znajomości języka, dowód opłaty za kurs. Koszt kursu wynosi 570 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2015 r.

Mondiale Technical English

Mondiale Technical German


ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKOWE

100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC i odbywa się na róznych poziomach zaawansowania. Koszt kursu wynosi tylko 925 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariusza, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Rekrutacja trwa do 20 października 2015 r. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Terminy spotkań grupy B1 to poniedziałek 15.30-16.30 sala 230 w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Głęboka 28 i wtorek 14.00-16.00 sala 202 w budynku Agro II. Zajęcia rozpoczynają się  3 listopada.

Terminy spotkań grupy B2 to środa 12.30-14.00 sala 201 w budynku Agro II oraz czwartek 8.00-9.30 w sali 205 w budynku Agro II. Zajęcia rozpoczynają się 4 listopada.


Nowe kierunki studiów podyplomowych:

Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z metodami i sposobami kształtowania terenów zieleni w środowisku miejskim, przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i wymagań w zakresie projektowania przestrzeni publicznych, terenów zieleni, ogrodów, parków w procesie rewitalizacji, przygotowanie do samodzielnego zarządzania procesem projektowym, kierowania zespołem projektowym, koordynacji projektów rewitalizacyjnych, przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania rozmowy z społecznością mieszkańców miasta oraz z urzędnikami prowadzącymi proces rewitalizacji, przygotowanie słuchaczy z zakresu kształtowania architektury form ogrodowych w różnych kontekstach i środowiskach - zabytkowych, miejskich itp., wykształcenie świadomości znaczenia i potrzeby poprawy środowiska zamieszkania.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowych Architektury Krajobrazu, architektonicznych - projektujących przestrzenie publiczne, urzędy zajmujące się kształtowaniem krajobrazu oraz rewitalizacją, czy problematyką środowiskową, ochroną przyrody.

 Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu

Absolwent dwusemestralnych studiów podyplomowych będzie mieć znajomość podstaw kształtowania przestrzeni ogrodów, parków, terenów zieleni oraz krajobrazu w kontekście wprowadzania nowoczesnych technologii oraz wdrażania ekologicznych rozwiązań, mieć wiedze z zakresu wymagań prawnych, obowiązujących konwencji i dobrych praktyk w projektowaniu obiektow architektury krajobrazu, mieć umiejętność prowadzenia procesu projektowego z zakresu nowoczesnych technologii z uwzględnieniem aspektów tecchnicznych (branżowych), mieć kompetrencje spoleczne w zakresie konsultacji społecznych kluczowych w procesie projektowania, rozmowy ze zleceniodawcą, branżystą, odbiorcą.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowych Architektury Krajobrazu, architektonicznych - projektujących przestrzenie publiczne, urzędy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej, czy problematyką środowiskową, ochroną przyrody.

 Planowanie i Gospodarka Przestrzenna

Absolwent dwusemestralnych studiów podyplomowych posiada wiedzę z akresu urbanistyki i planowania przestrzennego, ich przyrodniczych, społecznych  i prawnych aspektów pozwalających na świadome uczestnictwo w procesie planowania i projektowania urbanistycznego, gospodarowania nieruchomościami i gruntami, zagospodarowania przestrzennego gmin i regionów, programowania rozwoju spoleczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich, a także planowania systemów technicznych i związanych z nimi obiektów, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Posiada umiejętność w zakresie opracowywania zagospodarowania przestrzennego terenu i rewitalizacji, specjalistycznych analiz inżynierskich, planów i projektów transformacji przestrzennych, sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji przestrzennej w alizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Możliwości zatrudnienia: w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, pracowniach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.


Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie

 

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie obciażeń finansowych, zasad prowadzenia rachunkowości finansowej, w tym ewidencji, kalkulacji i sprawozdawczości z uwzględnieniem wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz systemu FADN dla gospodarstw rolniczych i producentów rolnych. W programie nauczania szczególny nacisk kładziony będzie na zmiany w systemie opodatkowania rolników dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Studia pozwolą słuchaczom posiąść wiedzę o podatkach występujacych w działalności gospodarstw rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad opodatkowania działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług.

Studia skierowane są do rolników i przedsiebiorców rolnych, pracowników instytucji samorządowych i rządowych wspierających sektor rolny. Absolwenci mogą być zatrudnieni w biurach rachunkowych prowadzących ksiegowość gospodarstw lub przedsiębiorstw rolniczych, w roli doradów w zakresie rachunkowości rolnej lub nauczycieli szkól rolniczych.

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2015 r. Koszt jednego semestru wynosi: 1 400 zł.


Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne

 Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności zwiazanych z sędziowaniem sportowych rajdów konnych. Celem zajęć teoretycznych jest zapoznanie uczestników z przepisami i regulaminem dyscypliny, natomiast zajęcia praktyczne polegają na nauce obliczania prędkości, norm czasu, wypelnianiu kart weterynaryjnych oraz wyników końcowych. Efekty kształcenia pomogą kursantom w zrozumieniu odpowiedzialnej roli sędziego jaką pełni podczas rozgrywania zawodów. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego III klasy i może być powołany do komisji sędziowskiej na zawodach. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych). Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok.126) dokumentów (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanych kompetencjach z podstaw wiedzy o sportowym użytkowaniu koni, dowód opłaty za kurs) do dnia 20 kwietnia 2015 r. Cena kursu wynosi 53 zł. Opłatę należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.  Termin kursu 27-28 kwiecień 2015 r.Rozpoczęcie 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) godz. 15.00, s. 4 Agro II.


Nowy kierunek studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych: Integrowana Produkcja Roślin będzie: miał świadomość roli integrowanej produkcji w zapewnieniu wysokiej jakości żywności i ochronie środowiska, posiadał wiedzę z zakresu metod ochrony roślin przyjaznych dla środowiska (bezpiecznych dla środowiska), potrafił opracować projekt technologii uprawy metodą integrowaną oraz wykonać go w praktyce, potrafił rozpoznać agrofagi i wskazać najlepszą metodę ograniczenia ich populacji w uprawach prowadzonych metodą integrowaną, ze względu na jakość żywności i bezpieczeństwo środowiska, miał wiedzę na temat podstaw prawnych i ekonomicznych prowadzenia gospodarstwa w aspekcie produkcji integrowanej, potrafił zdefiniować potrzeby nawozowe roślin oraz zaproponować racjonalne nawożenie w uprawach integrowanych. Ponadto będzie  przygotowany do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej dla producentów, przygotowany do wykonywania zadań związanych z nadzorowaniem i kontrolą w obszarze integrowanej produkcji roślinnej. 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gospodarstwach prowadzących produkcję metodami integrowanymi, w firmach zajmujących się szkoleniem z zakresu integrowanej produkcji roślin i metod ochrony. Znajdą zatrudnienie w jednostkach prowadzących kontrolę i wspierających integrowaną produkcję roślin. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydzialu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kierownikiem studiów podyplomowych jest Pan dr hab. Robert Gruszecki. Studia trwają 2 semestry. Koszt jednego semestru wynosi 1350 zł.

 

[ wersja PDF do druku ]

 


ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM TURYSTYCZNYM

Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Potencjałem Turystycznym będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Będzie posiadał umiejętność organizowania pracy i podejmowania przedsiewzięć w obszarze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji zalozonych przedsięwzięć w zakresie zajęc i imprez w roznych wymiarach czasowo-przestrzennych. Będzie posiadał umiejętność efektywnego komunikowania się i zawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu oraz umiejętności organizacyjno-kierownicze. Będzie posiadał wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania w turystyce oraz aktualnie obowiązujacych aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. 

starsze wpisy »