banner

Informacje szczegółowe

« wstecz

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa

pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunta Litwińczuka

 

Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego


organizowana z okazji jubileuszu
50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

Lublin 17 - 18 czerwiec 2020

 

Informujemy, że ze względu na panujący stan pandemii w Polsce termin jubileuszowej konferencji został przesunięty:
 

Lublin 16 - 17 listopada 2020

 Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Karta zgłoszeniowa
 

 


 

WAZNE TERMINY:


do 15 września 2020 r. — zgłoszenie wraz z tematem prezentacji
do 30 września 2020 r.— dokonanie opłaty konferencyjnej, przesłanie streszczenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub drukowanej
Adres sekretariatu Jubileuszu i Konferencji:
Prof. dr hab. Paweł Sobczak
ul. Głęboka 28; 20-612 Lublin
pawel.sobczak@up.lublin.pl
tel. 81 531 97 13.

 

Miejsce obrad: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28, Lublin

 

 

 

PROGRAM RAMOWY:


16 listopad (Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe ul. Głęboka 28)

 

09.00 –14:00   Rejestracja uczestników

13:30 –14:00 Przerwa kawowa

14.00 –18.00   Obchody jubileuszu 50-lecia WIP

 

Program szczegółowy jubileuszu:

1.     powitanie gości i otworzenie konferencji - Dziekan prof. dr hab. Andrzej Marczuk

2.     wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. dr h. c. multi Zygmunta Litwińczuka

3.     uroczystość nadania profesora honorowego prof. dr hab. inż. Ondřejowi Šařecowi

4.     Wydział Inżynierii Produkcji – historia i jego wkład w badania naukowe i rozwój dydaktyki

5.     wręczenie Medali i Odznak Honorowych

6.     wystąpienia okolicznościowe

7.     odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Twórcy Wydziału prof. dr hab. dr h.c. multi Januszowi Hamanowi (CIW ul. Głęboka 28)

 

20:00  uroczysta kolacja Hotel Victoria


18 czerwiec (Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe ul. Głęboka 28)

 

09.00 – 10:30             Wykłady plenarne

10:30 – 11:00             Przerwa kawowa

11.00 – 13.30             Obrady w sekcjach

13:30 – 14:00             Podsumowanie konferencji

 

14.15                                        Obiad (Hotel Victoria)

 


 

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 

Inżynieria rolnicza w ochronie środowiska; Gospodarka odpadami; Biomasa i jej energetyczne zagospodarowanie;  Odnawialne źródła energii; Ochrona roślin i aplikacja agrochemikaliów; Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi; Ergonomia i bezpieczeństwo; Transport i logistyka; Budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa rolno-spożywczego; Przetwarzanie surowców pochodzenia rolniczego.

 

 


 

 

PUBLIKACJE:

 

Pełne teksty referatów można będzie opublikować w czasopismach naukowych: Agricultural Engineering lub Sustainability, w których zostały utworzone specjalne zeszyty pod konferencję tj.:

 

  1. Emerging Trends and Sustainable Production in Agricultural Engineering - https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Emerging_Trends-Sustainable_Production
  2. Sustainable Development of the Bioeconomy - Challenges and Dilemmas - https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Development_Bioeconomy

 

 

Istnieje możliwość dofinansowania do kosztów wydania publikacji po konferencji. Informacji w tej sprawie udziela prof. dr hab. Sławomir Kocira, e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

 

 


 

OPŁATA:

 

Opłata 700 zł obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, wyżywienia, zakwaterowania i bankietu. Opłatę należy kierować na konto:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Bank PEKAO S.A. o Lublin: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

z dopiskiem „Jubileusz WIP” oraz podaniem nazwiska

 

 


 Komunikat nr 2.

 

Wzór streszczenia