Studia II stopnia


 

Wykaz kierunków

« wstecz

Wykaz kierunków

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

 

1.

AGROLEŚNICTWO (n)

2.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (n)

3.

ROLNICTWO (n)

4.

TURYSTYKA I REKREACJA (s, n)

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

 

5.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT (n)

6.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI (n)

7.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (n)

8.

ZOOTECHNIKA

Specjalność:     

  • hodowla i użytkowanie zwierząt (n)

 

 

 

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 

9.

DORADZTWO OGRODNICZE (n)

10.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA (n)

11.

OGRODNICTWO (n)

12.

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY (n)

 

 

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

 

13.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (n)

14.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Specjalności:     

  • alternatywne źródła energii (n)    
  • gospodarka odpadami (n)    
  • gospodarka wodno-ściekowa (n)

15.

TRANSPORT I LOGISTYKA (n)

Specjalności:     

  • inżynieria transportu i spedycja (n)    
  • transport specjalistyczny (n)

16.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:     

  • inżynieria zarządzania produkcją i usługami (n)    
  • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (n)

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

 

17.

DIETETYKA (s)

18.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (n)

 

 

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

 

 

19.

BIOLOGIA (s, n)

Specjalności:    

  • biologia stosowana (s, n)    
  • biologia sądowa (s, n) - limit przyjęć 15 osób na studia stacjonarne oraz 15 osób na studia niestacjonarne

20.

OCHRONA ŚRODOWISKA (n)

 

 

s – studia stacjonarne

n – studia niestacjonarne