srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Rada Dyscypliny Naukowej

« wstecz

 

 

 

Wydział

Biologii Środowiskowej

Rada

Dyscyplina Naukowa - Nauki Biologiczne

 

Zasady funkcjonowania Rady Dyscypliny określa Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (wprowadzony uchwałą nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku).


1. W ramach dyscypliny obejmującej co najmniej 12 osób (etatów przeliczeniowych ze stopniem doktora), powoływana jest przez Rektora rada dyscypliny.


 2. Radę dyscypliny stanowią pracownicy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, którzy są przypisani do dyscypliny co najmniej w 50%.


 3. Rada dyscypliny wyznacza kierunki i kontroluje przebieg badań naukowych w ramach danej dyscypliny.


 4. Działalnością dyscypliny, reprezentowanej przez co najmniej 12 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych (w przeliczeniu na pełne etaty), kieruje przewodniczący rady dyscypliny. Jeśli dyscyplina ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych Rektor może powołać również zastępcę przewodniczącego.


 5. Przewodniczącego rady dyscypliny powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu na okres kadencji, na którą został wybrany.


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne.

Skład osobowy Rady Dyscypliny Naukowej - Nauki Biologiczne:
 
1.   dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni – przewodniczący
2.    prof. dr hab. Tomasz Mieczan
3.    prof. dr hab. Bożena Denisow
4.    prof. dr hab. Bożena Gładyszewska
5.    prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
6.    prof. dr hab. Agnieszka Sujak
7.    dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni
8.    dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni
9.    dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni
10.  dr hab. Edyta Buczyńska, prof. uczelni
11.  dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni
12.  dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni
13.  dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni
14.  dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni
15.   dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni
16.   dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni
17.   dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni
18.   dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni
19.   dr hab. Jacek Rechulicz
20.   dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
21.   dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni
22.   dr hab. Robert Stryjecki
23.   dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk
24.   dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni
25.   dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni
26.   dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni