promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plFAQ

Najczęściej zadawane pytania w sprawie SIW

« wstecz

1.    Czy muszę natychmiast wymienić wizytówkę?

Nie,  zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dotychczasowe materiały firmowe można używać do wyczerpania ich nakładu. Datą graniczną wymiany dotychczasowych materiałów firmowych na ich wersje zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej jest 1 września 2014 r.

 

2.    Czy na dyplomie ukończenia studiów będzie logo uczelni?

Nie, na dyplomie ukończenia studiów będzie (jak dotychczas) godło uczelni.

 

3.    Skąd  zdobyć nowe logo uczelni?

Logo uczelni  jest dostępne na stronie uczelni w zakładce www.up.lublin.pl/siw  .

 

4.    Czy godło uczelni zostało zlikwidowane?

Nie. System Identyfikacji Wizualnej oparty jest na nowym znaku uczelni przeznaczonym do celów promocyjnych. Godło Uczelni jako element tradycji i prestiżu, zostało zarezerwowane do użytku władz rektorskich.

 

5.    W jakich przypadkach jest używane godło uczelni?

Godło uczelni zostało zarezerwowane do użytku władz rektorskich. 

 

6.    Dlaczego wprowadzono nowe logo?

Jednym z głównych założeń prac nad uporządkowaniem stosowanej wizualizacji Uczelni było wprowadzenie rozróżnienia między godłem uczelni, elementem symboliki związanej    z wieloletnią tradycją i prestiżem uniwersyteckim, a nowym znakiem wykorzystywanym do celów promocyjnych. Godłu Uczelni należy się szacunek ze względu na wartości, które reprezentuje. Z drugiej strony istnieją coraz większe potrzeby w zakresie promocji uczelni poprzez różne kanały komunikacji, np. nadruku znaku  firmowego na  gadżetach. 

 

7.    Co zawiera Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej?

Księga systemu identyfikacji wizualnej zawiera wzory i zasady stosowania logo uczelni oraz wydziałów, wzory najpopularniejszych materiałów firmowych i promocyjnych, zasady tworzenia materiałów nie ujętych w księdze.

 

8.    Czy mogę do wizytówki dodać logo swojej katedry/jednostki?

Nie. Wszyscy pracownicy uczelni w celach służbowych posługują się wzorem wizytówek określonych poprzez System Identyfikacji Wizualnej. Oficjalny wzór wizytówek przewiduje logo uczelni  oraz – w sytuacjach pracowników Wydziałów – logo wydziałowe.  Zastosowanie ma tutaj również punkt 2 paragraf 2 z Zarządzenia JM Rektora w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

9. Czy  znak graficzny UP w logo można oddzielić od słownego napisu (pełnej nazwy uczelni?) 

Nie - nie można stosować tego znaku oddzielnie ponieważ sam skrót UP nie identyfikuje jednoznaczenie naszej uczelni. Istnieje natomiast wersja logo uczelni w pionie, gdzie napis przeniesony jest pod znak UP.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za koordynacje działań związanych z wdrażaniem systemu identyfikacji wizualnej: Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.