foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

07.07.2020

 

„Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” - POWR.03.01.00-00-t152/18. To trzyletni projekt edukacyjny, który rozpoczął się w marcu 2019 roku. W trakcie realizacji projektu odbywają się warsztaty, zajęcia laboratoryjne oraz panele dyskusyjne, w których bierze udział 190 uczniów szkół średnich z klas o profilu biologiczno-chemicznym. Dla części uczniów planowany jest we wrześniu obóz naukowy. W ten sposób chcemy popularyzować naukę chemii poprzez rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia. W styczniu 2020 r. zakończyliśmy projekt „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium”, który był skierowany głównie do osób w wieku 12-16 lat. Zajęcia w nowym projekcie są zatem kontynuacją działań, które od dłuższego czasu podejmujemy w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Poprzez warsztaty i zajęcia laboratoryjne chcemy popularyzować ofertę kształcenia UP w Lublinie i budować pozytywny obraz nauk przyrodniczych. Uniwersytet jest miejscem, w którym odkrywamy i o tych odkryciach chcemy opowiadać uczniom uczestniczącym w zajęciach projektowych. Ponadto projekt wpisuje się w poprawę relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów Uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


« wstecz