Menu

Aktualności

22.02.2019

 

 

 

Tu realizowany jest projekt:
 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17
 
 
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
 
 UWAGA! Wznawiamy nabór na kurs "Język angielski praktycznie" oraz na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej"
Zapisy trwają!
Wejdź na zakładkę z lewej strony i aplikuj.
 
Wznawiamy nabór chętnych na kurs j. angielskiego kończącego się certyfikatem Mondiale Technical (zakończenie rekrutacji nastąpi 25.02.2019 r godz. 14.00). Można również zapisać się na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej"
 
 
Uwaga! Szkolenia z oprogramowania AutoCAD, MS Office, warsztaty z przygotowania biznesplanu oraz zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim będą realizowny w terminie późniejszym. Prosimy o śledzienie naszej strony.
 

22.02.2019

 

 

22.02.2019

Uwaga studenci biologii! 

Fundacja En Arche ogłasza konkurs na stypendium pieniężne dla osób zainteresowanych teorią inteligentnego projektu.

Konkurs adresowany jest do studentów biologii trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich oraz trzeciego i czwartego roku studiów jednolitych.

Zwycięzcy konkursu będą otrzymywać stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie od października 2019 roku do czerwca 2020 roku. 

Kandydaci do otrzymania stypendium są zobowiązani: (1) przedstawić esej oraz (2) przejść rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie eseju i rozmowy zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do (3) złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z rozwoju swoich zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu. Uczestnicy programu stypendialnego zostaną zgłoszeni do udziału w Summer Seminar on Intelligent Design organizowanym przez Discovery Institute w Seattle (USA), w lipcu 2020 roku. 

Esej odpowiadający na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” należy nadesłać do 15 lipca 2019 roku na adres mailowy stypendia@enarche.pl 

Więcej informacji na temat warunków konkursu na stronie www.enarche.pl/konkurs-stypendialny

 

22.02.2019

Trwa 8. edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR organizowanego w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Uczniowie szkół średnich i studenci do 4 marca mogą wziąć udział w teście online na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/konkurs-csr. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody - sprzęt elektroniczny, vouchery i publikacje na temat CSR.
W pierwszym etapie Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR na uczestników i uczestniczki czeka dziesięć pytań na tematy związane z CSR i zrównoważonym rozwojem. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 4 marca rozwiązać test na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkurs-csr/. Najlepsi uczestnicy i uczestniczki zakwalifikują się do etapu regionalnego, który odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. Pięć najlepszych osób z II etapu weźmie udział w finale w Warszawie.
Liga Odpowiedzialnego Biznesu na Facebooku: https://facebook.com/ligaodpowiedzialnegobiznesu

19.02.2019

Z końcem stycznia rozpoczęliśmy rekrutację do III edycji programu akceleracyjnego, którego celem jest przyspieszenie rozwoju i komercjalizacji produktów i usług skierowanych do firm przemysłowych. Program realizujemy wspólnie z liderami polskiego przemysłu, którzy zdecydowali się wdrażać u siebie najciekawsze rozwiązania. Są wśród nich: Grupa Tauron – największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, docierający do 5,5 miliona klientów końcowych, Grupa Azoty – narodowy champion w dziedzinie chemii, ASTOR – jeden z wiodących dostawców robotyki i automatyki przemysłowej w Polsce, ES-SYSTEM – największa polska firma w branży oświetleniowej. 

Wspólnie z Partnerami, mentorami biznesowymi oraz szkoleniowcami i specjalistami branżowymi zapewniamy uczestnikom 6 miesięcy intensywnej pracy nad wdrożeniem produktu oraz przygotowaniem i wzmocnieniem kompetencji zespołu. Indywidualny program uzupełniony jest o wizyty w nowoczesnych polskich fabrykach oraz studyjny wyjazd zagraniczny. Każdy zespół może liczyć na usługi doradcze i mentorskie o wartości do 50 tys. zł, a także na grant w wysokości do 200 tys. zł.  

Aplikacje należy składać przez stronę internetową projektu: http://scaleup.kpt.krakow.pl/

kptscaleup raport podsumowanie web.pdf

13.02.2019

Graduate Programme Day to już trzynasta edycja Targów Przyszłych Menedżerów organizowanych na terenie Szkoły Głównej Handlowej przez CEMS Club Warszawa, organizację powstałą przy globalnym programie wymiany menedżerskiej CEMS MIM.

Tegoroczna edycja projektu odbędzie się 28 lutego 2019 roku. Projekt skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów uczelni o profilu ekonomicznym, ale na obecnych targach nawet studenci studiów licencjackich z kierunków technicznych znajdą coś dla siebie. Podczas całodniowych targów wszyscy będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą programów menedżerskich oraz oferty letnich stażów i praktyk wakacyjnych największych korporacji z różnych sektorów gospodarki.  Na targach przedstawiciele firm będą prezentować szczegółowo oferty oraz udzielą praktycznych informacji dotyczących procesów rekrutacyjnych obowiązujących w danej organizacji.

Dla wszystkich zainteresowanych Targami, którzy nie będą mieli możliwości pojawić się 28 lutego w Szkole Głównej Handlowe w Warszawie, oferujemy innowacyjne Wirtualne Targi Pracy, dostępne od 14 lutego do 28 lutego 2018 roku.  Znajdą się tam oferty wszystkich partnerów biorących udział w Targach. Wirtualne Targi Pracy oraz wszelkie informacje związane z wydarzeniem dostępne są na gpd-sgh.pl.

graduatepd_2018_raport.pdf

12.02.2019

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie