[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro netto
  OGŁOSZENIA
  usługa

  2015-07-30Wykonanie usług badawczych w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącym „Opracowania modelu ograniczenia strat żywności produkowanych metodami naturalnymi” na dwóch stanowiskach naukowych oraz dwóch stanowiskach technicznych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PDN/ZO/9/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-30 - ogłoszenie o udzielanym zamówieniu pobierz plik
 • 2015-07-30 - Zaproszenie do złożenia oferty+ formularz oferty + projekt umowy pobierz plik
 • 2015-08-26 - ogłoszenie o udzielonym zamówieniu pobierz plik